DIALEKTORDET
OMSETJING

a`

da, då

Bruksdøme
Når kjæm du a`?

Tilleggsinformasjon

ei eksta påpeiking, alltid i slutten på setningen

Sjå óg

Lytt til lydfil